ČLENOVÉ JSDH

Každý zájemce, který se chce stát členem zásahové jednotky, musí mít min. věk 18 let.

VELITEL JEDNOTKY

Mgr. PRŮŽA František Jiří st.

Tel.: 724 126 273

VELITELÉ DRUŽSTEV

NĚMEC Pavel

PODLOUCKÝ Karel ml.

SYNEK Radim

ZÁSTUPCE VELITELE

PRŮŽA Jiří ml.

Tel.: 739 493 847

PSYCHOLOG JEDNOTKY

Mgr. PRŮŽA Jiří st.

VEDOUCÍ STROJNÍ SLUŽBY

PAZOUR Tomáš

TECHNIK CHEMICKÉ SLUŽBY

NĚMEC Pavel

TECHNIK STROJNÍ SLUŽBY

PULGRET Filip

GARÁŽMISTR

ONDRÁČEK Martin

STROJNÍCI

ČEJKA David

ČERNÝ Jindřich

MACH Karel

ONDRÁČEK Martin

PAZOUR Tomáš

PULGRET Filip

NĚMEC Pavel

STARŠÍ HASIČI

BLAŽÍČEK Radek

FENYK Martin

PODLOUCKÝ Karel st.

STEMBERK Ondřej

JAMBOR Tomáš

KUČERA Lukáš

PODLOUCKÝ Martin

PRŮŽA Ondřej

HASIČI

NĚMEC Ondřej

JOZÍFEK Stanislav