Archiv: Mladí hasiči

TFA – Junior

V sobotu 17. února 2018 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil druhý ročník halové soutěže TFA Junior pro kolektivy mladých hasičů, kterého se zúčastnil i náš kolektiv. Soutěž vznikla po vzoru TFA pro dospělé. Mladí hasiči měli za úkol přenášet barely s vodou, roztahovat a motat hadice, překonat ,,bariéru“ a v posledním úseku přemístit figurínu.

Obsadili jsme skvělá dvě druhá místo a jedno třetí.

ŽĎÁRSKÝ DENÍK – FOTOGALERIE

Plamen 2017/2018 – podzimní kolo

Dne 7. října 2017 se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil podzimní části okresního kola hry Plamen v obci Krásné.
Kvůli špatnému počasí se soutěžilo pouze v požárnické všestrannosti z důvodu bezpečnosti soutěžících. Soutěže se zúčastnilo družstvo mladších a družstvo starších. Družstvo mladších i starších mělo zastoupení dvěma hlídkami.

Mladší,,A“ – 5. místo z 40. družstev
Mladší ,,B“ – 23. místo
Starší ,,A“ – 20. místo ze 46. družstev
Starší ,,B“ – 40. místo

Celkové výsledky zde:
Mladší
Starší

Faraónský běh na Zelenou horu

V sobotu 16. září 2017 se konal 12. ročník Faraónského běhu na Zelenou Horu. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 146 závodníků, jak z okolních sborů, tak i z řad spoluobčanů. Soutěžící byli rozděleni do 16-ti kategorií.

Pro nás byl opět Faraónský běh úspěšný. Do Polničky jsme si dovezli hned osm pohárů.
1. místo – Patricie Vítková (kategorie holky – 2011+)
1. místo – Adéla Šimáková
3. místo – Sofie Gančevová (obě kategorie holky – 2008/2007)
3. místo – Richard Vítek (kategorie chlapci – 2008/2007)

3. místo – Emma Břečková (kategorie holky – 2006/2005)
3. místo – Robert Vítek (kategorie chlapci – 2006/2005)
2. místo – Miroslava Uzlová (kategorie holky – 2004/2003
2. místo – Věra Blažíčková (kategorie ženy -1987/1968
 

Tábor mladých hasičů + Pohár prázdnin

Ve dnech 30. června – 3.  července 2017 proběhl tábor pro mladé hasiče za Stříbrným rybníkem, kde jsme si prostor pro táboření zapůjčili od oddílu skautů z hodonínska, za což jim patří velké poděkování.
 
V pátek bylo na programu stavění tábora, stanů a příprava zázemí pro děti, poté byla zahájena soutěž pro družstva našeho sboru v požárním útoku s názvem ,,Pohár prázdnin“. Soutěže se zúčastnila dvě družstva dětí, jedno družstvo mužů a družstvo žen. Pohár prázdnin si z tábora odvezlo družstvo žen.
Po zbytek tábora byl pro děti připraven bohatý program na celé dny, kdy děti musely plnit různé úkoly, zasahovat u simulovaných zásahů, zdolávat stezky odvahy, držet noční hlídky v táboře a mnoho dalších.
Tábor byl v pondělí v odpoledních hodinách ukončen a děti byly předány rodičům. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci patří veliké poděkování! 

Srandamač

Dne 24. 6. 2017 se družstvo mladších zúčastnilo Srandamače v Hamrech nad Sázavou, kde obsadilo skvělé 5. místo a 1.místo v individuální disciplíně ,,motání hadic na čas“, které vybojovala Šárka Krčálová, gratulujeme.

Novoměstský pohár Soptíků

V neděli 11.června náš kolektiv MH přijal přátelské pozvání od SDH Zubří a zúčastnit se jako host jedné ze soutěží MH, která byla pořádána v této obci v rámci seriálu soutěží ,,O pohár Novoměstských Soptíku“.
Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Náš kolektiv se zúčastnil se dvěma družstvy.
Mladší družstvo obsadilo 7.místo a starší 10.místo.
Pro náš kolektiv tato akce byla cennou zkušeností z prostředí požárních soutěží.
 
Jménem vedení MH Polnička by jsme chtěli poděkovat SDH Zubří za přátelské pozvání a také našim nejmenším za výbornou reprezentaci našeho sboru a obce.

Plamen – Velké Meziříčí

Dne 20. května se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarní části okresního kola hry Plamen ve Velkém Meziříčí.
Soutěže se zúčastnilo mladší a starší družstvo. Jarní část byla pokračováním z podzimního okresního kola. Mladší družstvo obsadilo 12. místo a oproti loňskému roku si polepšilo o neuvěřitelných 16 míst (v loňském roce obsadilo družstvo mladších 28. místo). Starší družstvo skončilo na krásném 27.místě a také si polepšilo a to o proti loňsku o čtyry místa (v loňském roce obsadilo družstvo starších 31. místo).
Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a obce.

Čistá Vysočina 2017

V sobotu 8. dubna se kolektiv mladých hasičů zúčastnil akce Čistá Vysočina 2017. Děti sbíraly odpadky okolo řeky Sázavy od Železného rybníku přes naší obec až k Pilské nádrži. Poté následovalo opečení buřtu v naší zbrojnici. 

Všem dětem a rodičům patří veliké poděkování. 

TFA JUNIOR – SOUTĚŽ PRO MLADÉ HASIČE

V sobotu 1. dubna 2016 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil první ročník halové soutěže TFA Junior pro kolektivy mladých hasičů, kterého se zúčastnil i náš kolektiv. Soutěž vznikla po vzoru TFA pro dospělé. Mladí hasiči měli za úkol přenášet barely s vodou, roztahovat a motat hadice, překonat ,,bariéru“ a v posledním úseku přemístit figurínu.
Z našich řad si nejlépe vedl Richard Vítek, který obsadil 1. místo ve své kategorii a David Krmášek, který obsadil 3. místo ve své věkové kategorii.
 
Velké poděkování za zorganizování této soutěže patří bratrovi J. Štějdířovi z SDH Nové Město na Moravě a bratrům z SDH Žďár nad Sázavou – 2 Zámek – D. Partlovi a M. Prokopovi.

Soutěž mladých hasičů

Dne 8. října 2016 se konalo okresní kolo hry Plamen 2016/2017 v Mostišti pro mladé hasiče.
Hra Plamen se skládá ze dvou částí. Část podzimní, která je zahájením této celoroční soutěže a soutěže jarní, kdy probíhá vyhlášení této celoroční soutěže.
V této podzimní části vyjel kolektiv s družstvem mladším a starším, kteří závodili ve třech disciplínách (štafeta 4×60m, štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti).
Znovuobnovený kolektiv zahájil již svůj druhý ročník hry Plamen, na kterém si vedli o poznání lépe než v minulém ročníku. Družstvo mladších obsadilo skvělé 16. místo ze 30-ti družstev. Družstvo starších obsadilo pěkné 29. místo ze 33 -tidružstev. Obě družstva tak postavili dobré základy pro jarní část soutěže.
Po soutěži si děti vychutnali zmrzlinový pohár v cukrárně.

FOTOGALERIE

Faraónský běh do schodů

Dne 17. září vyjeli naši mladí hasiči na Faraónský běh do schodů na Zelené hoře, který pořádali dobrovolní hasiči ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámek.

Z našeho kolektivu si jelo zasportovat v podzimní den celkem 14 dětí, kteří se dokázaly ve velké konkurenci umístit na stupních vítězů v různých věkových kategoriích. Ze závodů jsme si domů dovezli celkem šest pohárů za umístění na stupni vítězů.

Ve svých kategoriích se umístili na stupních vítězů:

1.místo: Adéla Šimáková | Richard Vítek | Emma Břečková

2. místo: Patricie Vítková | Tobiáš Wirth

3. místo: Sofie Gančevová

Všem výše uvedením gratulujeme.

Nultý ročník ,,O prázdninový pohár“

Ve čtvrtek 30. června 2016 se náš sbor rozhodl u příležitosti konce školního roku uspořádat soutěž pro naše mladé hasiče, z kterého se nakonec vyklubal soutěž o nejlepší družstvo SDH Polnička.
Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Své síly zde změřily všechny naše soutěžní družstva – mladší, starší, ženy a muži.

Hlavním cílem soutěže ,,O prázdninový pohár“ bylo užít si spoustu zábavy a pro družstva mladých hasičů změřit si své schopnosti s družstvem žen a mužů.
Obě družstva mladších hasičů porazila své konkurenty z družstev dospělých a po zásluze obsadila první dvě místa.
Po soutěži následovalo opékání buřtů na hasičském cvičišti, kde se rozloučili mladí hasiči s letošní sezónou a po prázdninách je čeká příprava do dalšího ročníku hry Plamen.

Srandamač Hamry nad Sázavou

Dne 25. července se náš kolektiv mladých hasičů  s družstvem mladších a družstvem starších zúčastnil Srandamače v Hamrech nad Sázavou. Děti závodily v disciplíně požární útok. Srandamač je soutěž, která probíhá v pozdních až večerních hodinách, kde mají možnost zasoutěžit si i vedoucí mladých hasičů.

Okresní kolo hry Plamen

Dne 28. května se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarní části okresního kola hry Plamen ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se zúčastnilo mladší a starší družstvo. Jarní část byla pokračováním z podzimního okresního kola. Mladší družstvo obsadilo 28. místo a starší družstvo 31. místo. Náš obnovený kolektiv mladých hasičů se poprvé zúčastnil hry Plamen.