Archiv: ČLÁNKY PRO VEŘEJNOST

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STANICÍCH HZS KRAJE VYSOČINA

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina otevírá své stanice po celém kraji veřejnosti a to od 6. do 8. května 2016 od 8 do 17 hodin.

ViewImage-676x477

Akce „Hasiči čtou dětem“

Dne 17. března 2016 se náš sbor zúčastnil akce Hasiči čtou dětem, která probíhá v měsíci březnu po celém Kraji Vysočina. Strůjcem této akce je HZS Kraje Vysočina, jehož příslušníci chodí dělat radost dětem do nemocnic po celém kraji, a k profesionálním hasičům se přidali i hasiči dobrovolní, kteří chodí většinou předčítat hasičské pohádky dětem do základních a mateřských škol.
Ani náš sbor není výjimkou, dětem z prvního stupně ZŠ Polnička a dětem z mateřské školky jsme byli přečíst pohádky a seznámit je s činností hasičů.

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může vám to zachránit život

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Nejčastější příčinou vzniku požárů o vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod.

Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.

Nebezpečí poštípání nebezpečným hmyzem

Nejen v letních měsících hrozí poštípání nebezpečným hmyzem, to se může stát zvláště nebezpečným pro děti, lidi s oslabeným organismem a alergií.

Pokud patří někdo z vašeho okolí do této skupiny a v blízkosti se vyskytuje nebezpečný hmyz  ( vosy, sršně apod…) neváhejte a volejte, jednotka obce Polnička je k odchytu hmyzu odborně vyškolena a vybavena.

Tel. kontakt:

Velitel jednotky – Jiří Průža: 724 126 273

Zást. vel. Jednotky – Jiří Průža ml.: 739 493 847

Obecní zaměstnanec – Pavel Němec: 777 895 528

Tísňová linka: 112

Kdy a jak volat na tísňovou linku

Jak volat na linku 112?
tisnove-cislo-112

Zásady bezpečnosti při rekreačních sportech na zamrzlých hladinách

Aby byl pohyb po přírodních zamrzlých plochách bezpečný, je nutné si připomenout pár základních pravidel:

Jednotky požární ochrany

Jednotkou požární ochrany (dále jen „jednotka PO“) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany (výbava automobilů, agregáty, apod.).

Ohlášení mimořádné události operátorům na tísňovou linku

Hasiči, záchranáři a policisté jsou 24 hodin denně připraveni vyjet a poskytnout pomoc v nesnázích. Každý zásah začíná a končí na operačním středisku. Pro účinnou pomoc při požárech a jiných mimořádných událostech je velmi významné včasné zavolání na tísňovou linku. Tísňové linky slouží výhradně pro příjem oznámení o mimořádné události. Operátoři těchto linek jsou speciálně připraveni zvládat přijímaní hovorů od lidí ve stresu, jsou naučeni od volajících získat maximum informací, potřebných pro vyslání adekvátní pomoci. Pokud si člověk osvojí základní pravidla této komunikace a zachová při volání „chladnou hlavu“, může tak usnadnit (a hlavně urychlit) vyslání pomoci.

Rizika v zimním období

Zimní období přináší i další rizika, která jsou spojená např. se sněhovou nadílkou, námrazou nebo náledím.
Situace samozřejmě vždy záleží na vývoji počasí. Pravidla, která bychom měli znát, obecně platí jak pro pár centimetrů sněhu, tak i pro sněhovou kalamitu.

PREVENCE: Opatrnost po čas Vánoční

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Topná sezona začíná aneb červený kohout nikdy nespí!!!

Začíná topná sezóna – máte vyčištěný komín?

 

Září je u konce a nastal podzim. Průměrné denní teploty se pohybují jen kolem 10 o C. V Krkonoších již napadal první sníh. A my, zhýčkaní lidé, aktivujeme své kotle a přitápíme si alespoň večer a po ránu, aby nám nebylo zima od nohou. Jak ale vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.