TECHNICKÁ POMOC – čerpání zatopených prostor

V úterý 19. července 2016 v 15:49 hod. vyjela naše jednotka na technickou pomoc; na čerpání zatopených prostor v rodinném domě v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

130. výročí založení SDH škrdlovice

V úterý 5. července se členové našeho sboru zúčastnili 130. výročí založení SDH Škrdlovice. Celá akce začala slavnostním průvodem a nástupem členů zúčastněních sboru po přednesení slavnostních zdravic hostů a představitelů domácího sboru následovala krátké seznámení s historii, poté následoval doprovodný program. K vidění bylo vystoupení mažoretek, hašení ruční koňskou stříkačkou nebo ukázka práce mladých hasičů z Jam, zlatým hřebem akce bylo vystoupení Jaroslava Uhlíře.

Nultý ročník ,,O prázdninový pohár“

Ve čtvrtek 30. června 2016 se náš sbor rozhodl u příležitosti konce školního roku uspořádat soutěž pro naše mladé hasiče, z kterého se nakonec vyklubal soutěž o nejlepší družstvo SDH Polnička.
Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Své síly zde změřily všechny naše soutěžní družstva – mladší, starší, ženy a muži.

Hlavním cílem soutěže ,,O prázdninový pohár“ bylo užít si spoustu zábavy a pro družstva mladých hasičů změřit si své schopnosti s družstvem žen a mužů.
Obě družstva mladších hasičů porazila své konkurenty z družstev dospělých a po zásluze obsadila první dvě místa.
Po soutěži následovalo opékání buřtů na hasičském cvičišti, kde se rozloučili mladí hasiči s letošní sezónou a po prázdninách je čeká příprava do dalšího ročníku hry Plamen.

Výcvik jednotky

Dne 6. července 2016 proběhl praktický výcvik naší jednotky na hasičském cvičišti v naší obci.
Jednotka si zkusila různé druhy přívodního, dopravního a útočného vedení.

Pomoc s pořádáním závodů Žďárský triatlon 2016

Dne 26. června 2016 od 11:00 do 16.00 hod. pomáhal náš sbor s pořádáním cyklistické části závodů. Sbor rozmístil po obcích Račín, Polnička, Vepřová, Velká Losenice, Malá Losenice, Havlíčková Borová své členy, kteří řídili silniční dopravu a ukazovali cyklistům správný směr závodu.

Srandamač Hamry nad Sázavou

Dne 25. července se náš kolektiv mladých hasičů  s družstvem mladších a družstvem starších zúčastnil Srandamače v Hamrech nad Sázavou. Děti závodily v disciplíně požární útok. Srandamač je soutěž, která probíhá v pozdních až večerních hodinách, kde mají možnost zasoutěžit si i vedoucí mladých hasičů.

Oslavy SDH Světnov a rodáků obce

13524103_1711112789139895_1486073170_o

V sobotu 25. července 2016 se členové našeho sboru zúčastnili 123. výročí založení SDH Světnov spojené se srazem rodáků u příležitosti 650. let od první písemné zmínky o obci. Celá akce probíhala na prostranství před kulturním domem, po zaznění státní hymny a projevu starosty obce byly zavěšeny pamětní stuhy k praporu obce a sboru. Poté následovalo vystoupení dětí místní školy a také vystoupení mladých hasičů z Jam. Celou akci provázelo živé vysílání rádia Region.

Oslavy 130 let SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

P6110032

V sobotu 11. června 2016 se naši členové sboru spolu s TJ Sokol Polnička zúčastnili oslav 130. let od založení dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámek. Veřejné oslavy začali průvodem na Náměstí Republiky, kde byly předány stuhy na prapory a poté se průvod přemístil na Farská humna, kde proběhla oslava sboru s plnou řadou ukázek a doprovodnou dechovou hudbou.

Nová garážová vrata

nadace-cez-cmyk

Začátkem měsíce června byla na naší hasičské zbrojnici vyměněna garážová vrata. Původní plechová vrata nahradila vrata elektrická, která byla pořízena z finančních prostředků Nadace ČEZ.


Okrsková soutěž Ostrov nad Oslavou

V sobotu 4. června 2016 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Ostrově nad Oslavou, kde jsme se zúčastnili se dvěma družstvy.
V novodobé historii si svoji premiéru odbylo družstvo žen, které se zúčastnilo okrskové soutěže a obsadilo skvělé třetí místo a o jedno umístění ženám utekla účast v okresní soutěži.
Družstvo mužů si obsadilo stříbrnou příčku a po minulém roce znovu stanulo na stupních vítězů. V požárním útoku družstvo dosáhlo času 55 sekund + 10 trestných sekund, na štafetě obsadilo první místo, teorie a pořadová příprava byla bez trestných bodů.

Všem členkám a členům naších družstev patří poděkování za vzornou přípravu a reprezentaci našeho spolku na okrskové soutěži.

Na pět desítek dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina prošlo kurzem technika ochrany obyvatelstva

HZS kraje Vysočina

V tomto roce absolvovalo na stanici profesionálních hasičů v Kamenici nad Lipou 51 dobrovolných hasičů kurz technika ochrany obyvatelstva. Kurzu technika ochrany obyvatelstva se zúčastnil náš člen Ondřej Stemberk. Detailně teoreticky se připravit museli hasiči na kurz ze zaslaných materiálů doma.

Více informací naleznete v článku od Požáry.cz

 

Okresní kolo hry Plamen

Dne 28. května se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarní části okresního kola hry Plamen ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se zúčastnilo mladší a starší družstvo. Jarní část byla pokračováním z podzimního okresního kola. Mladší družstvo obsadilo 28. místo a starší družstvo 31. místo. Náš obnovený kolektiv mladých hasičů se poprvé zúčastnil hry Plamen.

Dětský den

Dne 29. května v prosluněných odpoledních hodinách se v naší obci na školní zahradě uskutečnil Dětský den, za hudebního doprovodu dua „Crazy monkey“. Na malé návštěvníky čekalo spoustu zajímavých disciplín, svou kapkou do mlýna přispěla i naše jednotka v podobě prezentace zásahového vozidla Karosa CAS K 25 L-101 včetně vybavení. Dále se mohli malí i velcí seznámit s práci hasiče ve všech jeho podobách. Za krásné odpoledne prosluněné dětskou radostí patří velký poděkování organizátorům – o.s . Krákorka, obci Polnička, ZŠ a MŠ Polnička a SDH Polnička

Ukázka jednotky

Dne 24. května 2016 naše jednotka provedla ukázku zásahu společně s Červeným křížem na akci Nestíkovské jízdy zručnosti pořádané Fitnest = zdravé hnízdo. Akce se konala před budovou místní sokolovny, kde malí i velcí mohli díky této ukázce seznámit s prací IZS.

71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády

V pátek 6. května 2016 si i naše obec připomněla 71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády. Oslava začala v 19:00 hod. položením věnců k hrobu padlých za 2. světové války a k památníku obětí 1. světové války a holocaustu. Po zaznění státní hymny se slavnostního projevu ujmul radní Kraje Vysočina Petr Krčál, po ukončení projevu zazněla hymna Evropské Unie a celá slavnostní akce byla ukončena.

Více fotografií z celé akce