POŽÁR LESNÍ POROST – hrabanky Počítky

V neděli 9. října v 19:13 hod. vyjela jednotka spolu s profesionální jednotkou a dvěma dobrovolnými jednotkami na požár lesní hrabanky u obce Počítky.

Podrobnosti o zásahu

 

Soutěž mladých hasičů

Dne 8. října 2016 se konalo okresní kolo hry Plamen 2016/2017 v Mostišti pro mladé hasiče.
Hra Plamen se skládá ze dvou částí. Část podzimní, která je zahájením této celoroční soutěže a soutěže jarní, kdy probíhá vyhlášení této celoroční soutěže.
V této podzimní části vyjel kolektiv s družstvem mladším a starším, kteří závodili ve třech disciplínách (štafeta 4×60m, štafeta dvojic a závod požárnické všestrannosti).
Znovuobnovený kolektiv zahájil již svůj druhý ročník hry Plamen, na kterém si vedli o poznání lépe než v minulém ročníku. Družstvo mladších obsadilo skvělé 16. místo ze 30-ti družstev. Družstvo starších obsadilo pěkné 29. místo ze 33 -tidružstev. Obě družstva tak postavili dobré základy pro jarní část soutěže.
Po soutěži si děti vychutnali zmrzlinový pohár v cukrárně.

FOTOGALERIE

ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují 3/4 roku 2016:

Dobrý den vážení příznivci našeho spolku,

skončilo nám další období roku a my přicházíme již s naším tradičním čtvrtletníkem.

JSDH Polnička:

     Toto období bylo pro naší jednotku především ve znamení výjezdů. Jednotka vyjela celkem ke 14 událostem, z toho k dvanácti technickým zásahům a dvěma požárům. Z technických zásahů nás zaměstnávala hlavně likvidace bodavého hmyzu.
Červený kohout se nevyhnul ani naší obci, 14. srpna 2016 ve 23:32 byl ohlášen požár kontejneru v těsné blízkosti trafostanice nacházející se v lokalitě „Cihelník“. Jednotka svým efektivním a včasným zásahem dostala pomocí vysokotlakého proudu požár pod kontrolu ještě před příjezdem profesionálních kolegů. Druhý požár tohoto období byl požár hrabanky na Žákově hoře, kde v nepřístupném terénu jednotka likvidovala požár pomocí jednoduchých hasících prostředků a doplňovala vodu profesionálním kolegům.
Naše jednotka se v tomto období pravidelně scházela na pracovních pondělcích i mimo ně, aby zajistila řádný chod jednotky po všech jejích stránkách. Největší změnou byla instalace nové digitální vysílačky do naší cisterny. Probíhaly také nejrůznější drobné úpravy k lepší a efektivnější práci jednotky.
Naše jednotka se v tomto období pravidelně scházela na školeních, jak teoretických v klubovně naší zbrojnice, tak i praktických, které probíhaly na hasičském cvičišti. Při těchto školeních si členové připomněli a seznámili se s novinkami, které se používají u zásahu.
V tomto období se naše jednotka obohatila o jednoho nového velitele družstva a jednoho strojníka.

SDH Polnička:

     Ani náš sbor se v tomto období vůbec nenudil, na poli společensky – kulturním jsme jako jedni z hlavních pořadatelů spolupořádali tradiční Polničskou pouť. Pomáhali jsme s pořádáním závodů Žďárský triatlon 2016, zúčastnili se dvou výročí – 130 let SDH Škrdlovice a 125. výročí založení SDH Radostín, kde se ukázkou techniky prezentovala i naše jednotka.
Na poli výchovně – preventivním jsme se věnovali našim nejmenším, kteří se připravují na zahájení nového kola soutěže Plamen 2016/2017, která bude zahájena svojí podzimní částí 8.10. 2016 v Mostišti. Kromě usilovné přípravy na Plamen se náš kolektiv zúčastnil také jedné soutěže a to Faraónského běhu na Zelené hoře, ze které si naši nejmenší hasiči v silné konkurenci přivezli šest pohárů:

1.místo: Adéla Šimáková, Richard Vítek, Emma Břečková;

2. místo: Patricie Vítková, Tobiáš Wirth;

3. místo: Sofie Gančevová všem tímto gratulujeme.
V rámci sportovních činností jsme také nezaháleli a zúčastnili se dvou soutěží, první byla soutěž v malé kopané ve Světnově s názvem AC CUP 2016, kde náš tým poskládaný z členu našeho sboru vybojoval postup ze skupiny. Druhou soutěží byl Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda v požárním útoku pořádaný bratry z SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, kde se naše družstvo umístilo na úžasném 9.místě.
Tento čtvrtletník je poslední, který vyjde v roce 2016, další číslo, kde budeme hodnotit poslední čtvrtletí tohoto roku vyjde až v roce 2017.

Lukáš Kučera
člen JSDH Polnička a výboru SDH Polnička

TECHNICKÁ POMOC – odstranění vosího hnízda

V pondělí 26. září ve 20:33 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc, kde pomocí postřiku odstranila vosí hnízdo z rodinného domu v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

TECHNICKÁ POMOC – odstranění vosího hnízda

V sobotu 24. září v 15:58 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění vosího hnízda na rodinném domě v obci Polnička.

Podrobnosti o zásahu

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V úterý 20. září v 18:29 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění nebezpečného bodavého hmyzu na rodinném domě v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

Faraónský běh do schodů

Dne 17. září vyjeli naši mladí hasiči na Faraónský běh do schodů na Zelené hoře, který pořádali dobrovolní hasiči ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámek.

Z našeho kolektivu si jelo zasportovat v podzimní den celkem 14 dětí, kteří se dokázaly ve velké konkurenci umístit na stupních vítězů v různých věkových kategoriích. Ze závodů jsme si domů dovezli celkem šest pohárů za umístění na stupni vítězů.

Ve svých kategoriích se umístili na stupních vítězů:

1.místo: Adéla Šimáková | Richard Vítek | Emma Břečková

2. místo: Patricie Vítková | Tobiáš Wirth

3. místo: Sofie Gančevová

Všem výše uvedením gratulujeme.

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V úterý 13. září 2016 v 16:33 hod. vyjela jednotka na technikou pomoc k odstranění sršního hnízda nad oknem rodinného domu v obci Račín.

Podrobnosti o zásahu

POŽÁR LESNÍ HRABANKY – cca 10×10 m Cikhaj – Žáková hora

V neděli 11. září 2016 vyjela jednotka spolu s profesionální jednotkou ze Žďár nad Sázavou a dobrovolnou jednotkou z Herálce, na požár lesní hrabanky a rašeliny do lesů u Cikhaje – Žáková hora.

Podrobnosti o zásahu

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda

Autor: Deník/Jiří Marek

Autor: Deník/Jiří Marek

Dne 10. září 2016 se družstvo mužů zúčastnilo Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Naše družstvo skončilo na pěkném 9. místě.

ČLÁNEK A FOTKY

img-2304ff_galerie-980

Autor: Deník/Jiří Marek

Složení družstva:

Jambor Tomáš

Průža Ondřej

Synek Radim

Podloucký Martin

Podloucký Karel ml.

Průža Jiří ml.

Ondráček Martin

Pulgret Filip

Pazour Tomáš

img-2314ff_galerie-980

Autor: Deník/Jiří Marek

Polničská pouť

První víkend v září (3.-4. 9. 2016) proběhla v naší obci tradiční pouť, která byla po celý víkend plná programu nejen pro občany obce Polnička. Již neodmyslitelně náš sbor spolupořádal s o.s. Krákorka páteční taneční zábavu.

V sobotu jsme se jako jedni z hlavních pořadatelů zúčastnili Hodu polničskou kolejnicí, kde jsme zabezpečovali průběh této akce.

V neděli náš sbor připravil vedle místní sokolovny posezení pro posluchače dechové kapely Seniorka.

Všem členům, kteří se podíleli na těchto přípravách patří velké poděkování!

Pomoc s pořádáním závodu Pilman

Dne 28. srpna 2016 od 11:00 do 16.00 pomáhal náš sbor s pořádáním cyklistické části závodů. Sbor rozmístil po obcích Polnička, Vepřová, Velká Losenice, Malá Losenice své členy, kteří zastavovali silniční dopravu a ukazovali cyklistům správný směr závodu.

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V pátek 19. srpna 2016 vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění vosího hnízda z rodinného domu.

Podrobnosti o zásahu

Technické pomoci a požár

14012690_1247817661895287_1521891865_o

V neděli 14. srpna 2016 vyjela naše jednotka ke 3 událostem.

K první vyjela v 16:32 hod., jednalo se o technickou pomoc – odstranění vosího hnízda ze štítu rodinného domu. Jednotka pomocí postřiku odstranila vosí hnízdo.

Druhá událost byla o dům vedle, jednalo se vosí hnízdo také ve štítu rodinného domu.

Ke třetí události vyjela naše jednotka společně s HZS Kraje Vysočina ú.o Žďár nad Sázavou ve 23:32 hod., na požár popelnic v naší obci v lokalitě „Cihelník“. Jednotka provedla průzkum a pomocí vysokotlakého proudu zlikvidovala požár dvou popelnic v blízkosti trafostanice.

ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují 2/4 roku 2016:

Toto období bylo pro náš spolek velice časově náročné, proto bych se hned na úvod chtěl omluvit za to, že s pravidelným čtvrtletníkem přicházíme tak dlouho ale k věci, co nového se vlastně událo.

JSDHo Polnička – v tomto období byla dokončena výměna garážových vrat naší zbrojnice, kde byly nahrazeny původní železná za nová elektronická. Další výměnu jednotka provedla v rámci obnovy a omlazení vozového parku, kde stávající DA Peugeot Boxer, již nevyhovoval a byl nahrazen DA Renault Master.

V tomto období měla naše jednotka 3 výjezdy jednalo se o 1 požár a 2 technické pomoci. První výjezd v tomto čtvrtletí byl požár zemědělského objektu v obci Vepřová, kde jednotka byla ponechaná jako záloha, další dva zásahy byly tentokrát technického charakteru – likvidace bodavého hmyzu.

Jednotka se v tomto období také zúčastnila jedné ukázky a to na Nestíkovské jízdě zručnosti. Kromě pravidelných školení a údržby techniky. Úspěšně prošel náš bratr Ondřej Stemberk kurzem technik ochrany obyvatelstva a rozšířil tak řady naších techniků o novou kvalifikaci. SDH Polnička – ani náš sbor se v tomto období vůbec nenudil, na poli společensko – kulturní jsme spolupořádali dětský den, pomáhali jsme s pořádáním závodů Žďárský triatlon 2016, zúčastnili se dvou výročí. 130 let SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek a 123 let SDH Světnov.

Na poli výchovně – preventivním jsme se věnovali našim nejmenším, pro které před prázdninové období bylo taky nabyté. Úspěšně dokončili svojí první hru Plamen, kde obsadili mladší družstvo 28. místo a starší družstvo 31. místo. Poté se kolektiv zúčastnil Srandamače v Hamrech nad Sázavou a na závěr zcela nové soutěže a to nultého ročníku ,,O prázdninový pohár“. Poslední činností našeho sboru je činnost sportovní, s ani zde jsme nezaháleli. Svědčí o tom úžasné umístění na okrskové soutěži. V novodobé historii si svoji premiéru odbylo družstvo žen, které se zúčastnilo okrskové soutěže poprvé a obsadilo skvělé třetí místo a o jedno umístění ženám utekla účast v okresní soutěži. Družstvo mužů si obsadilo stříbrnou příčku a po minulém roce znovu stanulo na stupních vítězů. V požárním útoku družstvo dosáhlo času 55 sekund + 10 trestných sekund, na štafetě obsadilo první místo, teorie a pořadová příprava byla bez trestných bodů.

Br. Lukáš Kučera

člen výboru SDH