Nová garážová vrata

nadace-cez-cmyk

Začátkem měsíce června byla na naší hasičské zbrojnici vyměněna garážová vrata. Původní plechová vrata nahradila vrata elektrická, která byla pořízena z finančních prostředků Nadace ČEZ.

MLADÍ HASIČI

1
Kolektiv mladých hasičů se pravidelně schází každý pátek od 16:00 hod., kde nacvičuje na jarní část soutěže Plamen, která se bude konat 20. května ve Žďáru nad Sázavou.

Oslavy 130 let SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek

P6110032

V sobotu 11. června 2016 se naši členové sboru spolu s TJ Sokol Polnička zúčastnili oslav 130. let od založení dobrovolných hasičů ve Žďáře nad Sázavou 2 – Zámek. Veřejné oslavy začali průvodem na Náměstí Republiky, kde byly předány stuhy na prapory a poté se průvod přemístil na Farská humna, kde proběhla oslava sboru s plnou řadou ukázek a doprovodnou dechovou hudbou.

Okrsková soutěž Ostrov nad Oslavou

V sobotu 4. června 2016 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Ostrově nad Oslavou, kde jsme se zúčastnili se dvěma družstvy.
V novodobé historii si svoji premiéru odbylo družstvo žen, které se zúčastnilo okrskové soutěže a obsadilo skvělé třetí místo a o jedno umístění ženám utekla účast v okresní soutěži.
Družstvo mužů si obsadilo stříbrnou příčku a po minulém roce znovu stanulo na stupních vítězů. V požárním útoku družstvo dosáhlo času 55 sekund + 10 trestných sekund, na štafetě obsadilo první místo, teorie a pořadová příprava byla bez trestných bodů.

Všem členkám a členům naších družstev patří poděkování za vzornou přípravu a reprezentaci našeho spolku na okrskové soutěži.

Na pět desítek dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina prošlo kurzem technika ochrany obyvatelstva

HZS kraje Vysočina

V tomto roce absolvovalo na stanici profesionálních hasičů v Kamenici nad Lipou 51 dobrovolných hasičů kurz technika ochrany obyvatelstva. Kurzu technika ochrany obyvatelstva se zúčastnil náš člen Ondřej Stemberk. Detailně teoreticky se připravit museli hasiči na kurz ze zaslaných materiálů doma.

Více informací naleznete v článku od Požáry.cz

 

Okresní kolo hry Plamen

Dne 28. května se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarní části okresního kola hry Plamen ve Žďáře nad Sázavou.

Soutěže se zúčastnilo mladší a starší družstvo. Jarní část byla pokračováním z podzimního okresního kola. Mladší družstvo obsadilo 28. místo a starší družstvo 31. místo. Náš obnovený kolektiv mladých hasičů se poprvé zúčastnil hry Plamen.

Dětský den

Dne 29. května v prosluněných odpoledních hodinách se v naší obci na školní zahradě uskutečnil Dětský den, za hudebního doprovodu dua „Crazy monkey“. Na malé návštěvníky čekalo spoustu zajímavých disciplín, svou kapkou do mlýna přispěla i naše jednotka v podobě prezentace zásahového vozidla Karosa CAS K 25 L-101 včetně vybavení. Dále se mohli malí i velcí seznámit s práci hasiče ve všech jeho podobách. Za krásné odpoledne prosluněné dětskou radostí patří velký poděkování organizátorům – o.s . Krákorka, obci Polnička, ZŠ a MŠ Polnička a SDH Polnička

Ukázka jednotky

Dne 24. května 2016 naše jednotka provedla ukázku zásahu společně s Červeným křížem na akci Nestíkovské jízdy zručnosti pořádané Fitnest = zdravé hnízdo. Akce se konala před budovou místní sokolovny, kde malí i velcí mohli díky této ukázce seznámit s prací IZS.

71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády

V pátek 6. května 2016 si i naše obec připomněla 71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády. Oslava začala v 19:00 hod. položením věnců k hrobu padlých za 2. světové války a k památníku obětí 1. světové války a holocaustu. Po zaznění státní hymny se slavnostního projevu ujmul radní Kraje Vysočina Petr Krčál, po ukončení projevu zazněla hymna Evropské Unie a celá slavnostní akce byla ukončena.

Více fotografií z celé akce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STANICÍCH HZS KRAJE VYSOČINA

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina otevírá své stanice po celém kraji veřejnosti a to od 6. do 8. května 2016 od 8 do 17 hodin.

ViewImage-676x477

POŽÁR SKLADU – hoří sláma, uvnitř 30 ks dobytka Vepřová

V pátek 15. dubna v 10:08 hod. vyjela jednotka spolu s profesionální jednotkou ze Žďáru nad Sázavou a dalšími třemi dobrovolnými sbory do obce Vepřová, kde začala hořet sláma v zemědělském objektu.

Podrobnosti o zásahu

ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují:

Naše organizace se rozhodla od letošního roku vždy pravidelně jednou za čtvrt roku informovat veřejnost malou zprávou o své činnosti za uplynulé období, a zhodnotit tím také svojí činnost, jak na úseku jednotky, tak i sboru.

Akce „Hasiči čtou dětem“

Dne 17. března 2016 se náš sbor zúčastnil akce Hasiči čtou dětem, která probíhá v měsíci březnu po celém Kraji Vysočina. Strůjcem této akce je HZS Kraje Vysočina, jehož příslušníci chodí dělat radost dětem do nemocnic po celém kraji, a k profesionálním hasičům se přidali i hasiči dobrovolní, kteří chodí většinou předčítat hasičské pohádky dětem do základních a mateřských škol.
Ani náš sbor není výjimkou, dětem z prvního stupně ZŠ Polnička a dětem z mateřské školky jsme byli přečíst pohádky a seznámit je s činností hasičů.

TECHNICKÁ POMOC – čerpání vody

V sobotu 20. února 2016 vyjela jednotka na technickou pomoc, čerpat vodu ze zatopených sklepních prostor v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY – bowlingu Žďár nad Sázavou

V pondělí 1. února 2015 vyjela naše jednotka s oběma vozy ve 14:31 hod. do Žďáru nad Sázavou, na ulici Bezručova, kde začalo hořet v podniku Sauna – Bowling. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum v dýchací technice a hledala ohnisko v silně zakouřeném prostředí. Z budovy byly vyneseny tlakové lahve.

Podrobnosti o zásahu