MLADÍ HASIČI

1
Kolektiv mladých hasičů se pravidelně schází každý pátek od 16:00 hod., kde nacvičuje na jarní část soutěže Plamen, která se bude konat 20. května ve Žďáru nad Sázavou.

71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády

V pátek 6. května 2016 si i naše obec připomněla 71. výročí osvobození naší vlasti vojsky od nacistické nadvlády. Oslava začala v 19:00 hod. položením věnců k hrobu padlých za 2. světové války a k památníku obětí 1. světové války a holocaustu. Po zaznění státní hymny se slavnostního projevu ujmul radní Kraje Vysočina Petr Krčál, po ukončení projevu zazněla hymna Evropské Unie a celá slavnostní akce byla ukončena.

Více fotografií z celé akce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STANICÍCH HZS KRAJE VYSOČINA

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina otevírá své stanice po celém kraji veřejnosti a to od 6. do 8. května 2016 od 8 do 17 hodin.

ViewImage-676x477

POŽÁR SKLADU – hoří sláma, uvnitř 30 ks dobytka Vepřová

V pátek 15. dubna v 10:08 hod. vyjela jednotka spolu s profesionální jednotkou ze Žďáru nad Sázavou a dalšími třemi dobrovolnými sbory do obce Vepřová, kde začala hořet sláma v zemědělském objektu.

Podrobnosti o zásahu

ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují:

Naše organizace se rozhodla od letošního roku vždy pravidelně jednou za čtvrt roku informovat veřejnost malou zprávou o své činnosti za uplynulé období, a zhodnotit tím také svojí činnost, jak na úseku jednotky, tak i sboru.

Akce „Hasiči čtou dětem“

Dne 17. března 2016 se náš sbor zúčastnil akce Hasiči čtou dětem, která probíhá v měsíci březnu po celém Kraji Vysočina. Strůjcem této akce je HZS Kraje Vysočina, jehož příslušníci chodí dělat radost dětem do nemocnic po celém kraji, a k profesionálním hasičům se přidali i hasiči dobrovolní, kteří chodí většinou předčítat hasičské pohádky dětem do základních a mateřských škol.
Ani náš sbor není výjimkou, dětem z prvního stupně ZŠ Polnička a dětem z mateřské školky jsme byli přečíst pohádky a seznámit je s činností hasičů.

TECHNICKÁ POMOC – čerpání vody

V sobotu 20. února 2016 vyjela jednotka na technickou pomoc, čerpat vodu ze zatopených sklepních prostor v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY – bowlingu Žďár nad Sázavou

V pondělí 1. února 2015 vyjela naše jednotka s oběma vozy ve 14:31 hod. do Žďáru nad Sázavou, na ulici Bezručova, kde začalo hořet v podniku Sauna – Bowling. Po příjezdu na místo události provedla jednotka průzkum v dýchací technice a hledala ohnisko v silně zakouřeném prostředí. Z budovy byly vyneseny tlakové lahve.

Podrobnosti o zásahu

POŽÁR – nízké budovy Polnička-Hynkovec

První výjezd naší jednotky byl v pátek 22. ledna 2016 ve 21:20 hod., kdy jednotka vyjela na požár rodinného domu do části obce Hynkovec. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Námětem cvičení byl požár kolny v místní části Hynkovec u Pilské nádrže. Hlavním cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotky a prověřit znalosti členů jednotky v praxi při hašení za silného mrazu, který tu noc atakoval -20 stupňů. Dále byla průzkumem nalezena jedna osoba v bezvědomí, které byla poskytnuta neodkladná předlékařská pomoc a byla transportována k příjezdové cestě.

Podrobnosti o zásahu

Turnaj v bowlingu o putovní pohár čestného starosty SDH Polnička

Dne 26. prosince 2015 jsme uspořádali první turnaj v bowlingu. Turnaj byl určen pro členy našeho sborů i s přítelkyněmi a manželkami. Turnaje se zúčastnilo téměř 30 hráčů, kteří se utkali o putovní pohár našeho čestného starosty bratra Libora Ondráčka. Rádi bychom, aby se z této akce stala tradiční akce mezi svátky. Putovní pohár vyhrál bratr Radim Synek.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok

PF_2016

Vánoce jsou tady a dávat pozor na svíčky se vyplatí, může vám to zachránit život

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.

Nejčastější příčinou vzniku požárů o vánocích je bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod.

Typickými vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.

POŽÁR LESNÍ – 3×10 m hrabanky Polnička

V úterý v 9:52 hod. 10. listopadu 2015 vyjela jednotka na požár lesní hrabanky o rozměrech 3×10 m. Požár vznikl v lese u Kamenného rybníka, u polní cesty z Polničky směrem na Velké Dářko. Jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a pomocí vysokotlakého proudu a jednoduchých hasících prostředku likvidovala požár lesní hrabanky společně s jednotkou HZS a SDH ZR 2.

Podrobnosti o zásahu

Připomínka 97. výročí republiky

Průvodem k památníku obětí 1. světové války a obětí holocaustu si i naši členové sboru připomněli v předvečer státního svátku v úterý 27. října již 97. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Čelo průvodu tvořila čestná stráž s věncem a členové našeho sboru v historických uniformách. Za nimi následovali členové v uniformách, představitelé obce a zastupitelé, členové Sokola a tentokrát nechyběla poměrně početná část kolektivu mladých hasičů s lampiony společně s ostatními dětmi v doprovodu rodičů a další spoluobčané.

 

Plamen 2015 – podzimní kolo

Dne 10. října 2015 se konala hra Plamen pro mladé hasiče, která se konala v nedaleké Svratce.
Náš kolektiv MH vyslal do boje družstvo mladších a družstvo starších, kteří se hry Plamen zúčastnili po obnovení kolektivu úplně poprvé. Děti soutěžili v podzimních disciplínách hry Plamen ( požární štafeta dvojic, štafeta 4×60 a závod požárnické všestrannosti ).

Družstvo mladších obsadilo 29. místo a družstvo starších 32. místo.

Na jaře se mladí hasiči poperou o lepší umístění v jarní části hry Plamen.
Pro děti jsou důležité zkušenosti z jejich první soutěže a příští rok budou zase o něco zkušenější.


Dětem patří velké poděkování za vzornou reprezentaci sboru ale i obce.
Vedoucím a rozhodčím patří též poděkování.