Soustředění před okrskovou soutěží

Ve dnech 28. – 30. dubna 2017 se družstvo mužů a žen zúčastnilo víkendového soustředění v campu Radost v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Družstva zejména nacvičovala požární útok a pořadovou přípravu před okrskovou soutěží, která se bude konat 21. května v Ostrově nad Oslavou.

Školení jednotky – výcvik plnění bambi vaku

Ve čtvrtek 20. dubna se jednotka zúčastnila školení plnění závěsného bambi vaku pod vrtulníkem, který se využívá zejména k hašení rozsáhlých a špatně přístupných lesních požárů. Školení se zúčastnili příslušníci HZS Kraje Vysočina z ÚO Žďár nad Sázavou a dobrovolní hasiči z jednotek obcí. 

Čistá Vysočina 2017

V sobotu 8. dubna se kolektiv mladých hasičů zúčastnil akce Čistá Vysočina 2017. Děti sbíraly odpadky okolo řeky Sázavy od Železného rybníku přes naší obec až k Pilské nádrži. Poté následovalo opečení buřtu v naší zbrojnici. 

Všem dětem a rodičům patří veliké poděkování. 

TFA JUNIOR – SOUTĚŽ PRO MLADÉ HASIČE

V sobotu 1. dubna 2016 se v Novém Městě na Moravě uskutečnil první ročník halové soutěže TFA Junior pro kolektivy mladých hasičů, kterého se zúčastnil i náš kolektiv. Soutěž vznikla po vzoru TFA pro dospělé. Mladí hasiči měli za úkol přenášet barely s vodou, roztahovat a motat hadice, překonat ,,bariéru“ a v posledním úseku přemístit figurínu.
Z našich řad si nejlépe vedl Richard Vítek, který obsadil 1. místo ve své kategorii a David Krmášek, který obsadil 3. místo ve své věkové kategorii.
 
Velké poděkování za zorganizování této soutěže patří bratrovi J. Štějdířovi z SDH Nové Město na Moravě a bratrům z SDH Žďár nad Sázavou – 2 Zámek – D. Partlovi a M. Prokopovi.

Masopust v Polničce

Masopust Polnička to je absolutní jednička, pod tímto heslem se letos 18. 2. 2017 uskutečnil již tradiční masopustní průvod naší obcí, který si jako každý rok vzala pod své křídla o.s. Krákorka ve spolupráci s naším sborem.

Masopustní průvod vyrazil v 8.00 hod. od místní hasičské zbrojnice ke starostovi obce, kde převzal v čele s Laufrem symbolické právo nad vesnicí. Poté se průvod vydal ulicemi do všech koutů naší krásné vísky.

Na závěr by jsme chtěli poděkovat všem zúčastněným za udržování této krásné tradice.

Podepsán výbor SDH Polnička

Za hokejem do Prahy

V pondělí 30. ledna 2017 se náš sbor vypravil na extraligový zápas do Prahy, kde se utkala Sparta proti Třinci. Lístky nám byly zajištěny z programu SPARTA VZDÁVÁ HOLD. Tento program slouží jako poděkování a uctění práce všech záchranných, bezpečnostních a ozbrojených složek v našem státu.

Poděkování patří Obecnímu úřadu Polnička za zapůjčení dodávkového automobilu.

Párkové závody 2017

V neděli 8. ledna 2017 náš sbor jako hlavní pořadatel společně s TJ SOKOL Polnička a o.s. KRÁKORKA zorganizoval párkové závody na lyžích pro děti.

Závod se konal na fotbalovém hřišti, kde nám sněžným skůtrem p. Jaroslav Cempírek ml. projel lyžařské okruhy pro závodníky, za které mu patří velké poděkování. Závodníci byli rozděleni do třech věkových kategorií.

Jako odměna pro děti bylo v místní sauně připraveno občerstvení. Každý závodník dostal dárkový balíček.

Všem závodníkům patří poděkování za bojovnost a účast, vítězům gratulujeme.

FOTOGALERIE

Výroční valná hromada

V sobotu 7. ledna 2017 se konala výroční valná hromada našeho sboru v místní Sokolovně.

Schůze byla zahájena přivítáním hostů (Starosta obce Bohumil Cempírek – čestný člen našeho sboru, Luboš Zeman – okresní starosta SH-ČMS okresu Žďár nad Sázavou, Marcela Grochova – ekonomka OÚ Polnička, Stanislav Josífek – člen zastupitelstva a zástupci spolků z naší obce). Dále následovala minuta ticha za zesnulého bratra Jana Macha. Poté se slova ujal bratr starosta Radek Blažíček, který ve své řeči zhodnotil činný rok 2016. Další se slova ujal vedoucí MH Jiří Průža, který zhodnotil činnost kolektivu mladých hasičů v Polničce. Velitel jednotky Jiří František Průža zhodnotil a shrnul činnost jednotky v roce 2016. Zhodnocení proběhlo i od hospodářky Jitky Průžové, kde jsme byli seznámeni s finanční situací našeho sboru. Po slavnostní části přišla na řadu diskuze, kde hosté přednesli svoje zdravice a poté byla oficiální část ukončena a následovalo občerstvení.

ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují 4/4 roku 2016:

Dobrý den vážení příznivci našeho spolku,

skončilo nám další období roku a my přicházíme již s naším tradičním čtvrtletníkem.

JSDH Polnička:

Toto období bylo pro naší jednotku především ve znamení přípravy techniky na zimní provoz, kde naši strojníci odvedli kus práce, aby naše jednotka byla v zimním období akceschopná. V tomto období jsme měli 3 výjezdy – 2 požáry a jedno cvičení. První výjezd tohoto období byl požár hrabanky v obci Počítky, kde naše jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zůstala na místě jako záloha. Druhý výjezd tohoto období bylo prověřovací cvičení na Zelenou horu, kde naše jednotka po příjezdu na místo události provedla průzkum a zjistila, že se jedná o prověřovací cvičení. Naše jednotka vytvořila 2 proudy ,,C“ a začala hasební práce. Cisterna byla doplňována JSDH Světnov. Po ukončení zásahu proběhlo vyhodnocení. Poslední zásah tohoto období a celého roku 2016 byl požár chaty v naší obci za Stříbrným rybníkem, kam naše jednotka dorazila jako první a okamžitě po příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Jednotka pomocí proudu ,,C“ likvidovala požár. Po uhašení požáru jednotka pomáhala s odstraňováním konstrukcí. Jednotka poté prováděla požární dozor v místě zásahu. Naše jednotka se v tomto období pravidelně scházela na pracovních pondělcích i mimo ně, aby zajistila řádný chod jednotky po všech jejích stránkách. Největší změnou bylo zakoupení nového ochranného oděvu proti bodovému hmyzu, který po letošních zkušenostech bude mít určitě své řádné využití. Probíhaly také nejrůznější drobné úpravy k lepší a efektivnější práci jednotky. Naše jednotka se v tomto období pravidelně scházela na školeních, jak teoretických v klubovně naší zbrojnice, tak i praktických, které probíhaly na hasičském cvičišti. Při těchto školeních si členové připomněli a seznámili se s novinkami, které se používají u zásahu.

SDH Polnička:

Ani náš sbor se v tomto období vůbec nenudil, na poli společensko – kulturním jsme se zúčastnili pietního aktu u příležitosti 98. výročí vzniku samostatného státu a květinovými dary uctili památku padlých v 1. světové válce. Další společenskou akcí tohoto období byl již tradiční Silvestrovský běh, letos v pořadí již 47., kde je náš sbor jeden z hlavních pořadatelů.
Na poli výchovně – preventivním jsme se věnovali našim nejmenším, kteří úspěšně zahájili nový ročník hry Plamen 2016-2017, kde družstvo mladších obsadilo skvělé 16. místo ze 30-ti družstev. Družstvo starších obsadilo pěkné 29. místo ze 33 -ti družstev. Obě družstva tak postavili dobré základy pro jarní část soutěže.
V rámci sportovních činností sbor uspořádal dvě akce. První bylo přátelské hokejové utkání mezi naším sborem a fotbalisty na ždárském zimním stadionu, které skončilo remízou a druhá již tradiční akce byl bowlingový turnaj ,,O pohár čestného starosty sboru“ br. Libora Ondráčka. Letošní druhý ročník vyhrál br. Jiří Průža ml.
Bohužel v tomto období zastihla náš sbor i jedna velice smutná událost. Navždy odešel náš dlouholetý člen nositel diplomu uznání br. Jan Mach. Čest jeho památce!

Lukáš Kučera
člen JSDH Polnička a výboru SDH Polnička

47. ročník silvestrovského běhu v POLNIČCE

Poslední den roku 2016 patřil v Polničce tradičně silvestrovskému běhu. Letos v pořadí již 47. ročník, který spolupořádal i náš sbor.

FOTOGALERIE

 

POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY – chaty Polnička

Ve čtvrtek 29. prosince 2016 v 10:13 hod. byla naše jednotka vyslána k požáru chaty u Stříbrného rybníka, spolu s profesionální jednotkou a dobrovolnou jednotkou ze Žďáru nad Sázavou.

Podrobnosti o zásahu

Turnaj v bowlingu o putovní pohár čestného starosty SDH Polnička

V pondělí 26. prosince 2016 jsme uspořádali druhý turnaj v bowlingu. Turnaj byl určen pro členy našeho sboru i s přítelkyněmi a manželkami. Turnaje se zúčastnilo téměř 30 hráčů, kteří se utkali o putovní pohár našeho čestného starosty bratra Libora Ondráčka.

Putovní pohár vyhrál bratr Jiří Průža ml

PF 2017

new-year-1898553_1920

Krásné prožití vánoční  svátků, klid a pohodu v kruhu nejbližších, šťastné vykročení do roku 2017, dostatek pevného zdraví, štěstí , spokojenosti a osobních, pracovních i společenských úspěchů přeje sbor dobrovolných hasičů Polnička.

Pohřeb

Smutná událost, která se dotkla našeho sboru. Navždy odešel náš bratr Jan Mach ve věku 80 let, se kterým se i náš sbor 15. prosince 2016 rozloučil na Zelené hoře.

Čest jeho památce!

Taktické cvičení na Zelenou Horu

Ve čtvrtek 4. listopadu 2016 se naše jednotka zúčastnila námětového cvičení na kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou.

Cvičení se zúčastnili jednotky z našeho okrsku – Škrdlovice, Světnov, Počítky, Vysoké, Veselíčko, Hamry nad Sázavou, Najdek a samozřejmě pořadatele cvičení hasiči ze Žďáru nad Sázavou 2 – Zámek.
Jednotky měli za úkol připravit dálkovou dopravu vody z Konventského rybníku na vrch Zelené hory, kde byly vytvořeny z cisteren útočné proudy na likvidaci požáru kostela.

Více o cvičení | Podrobnosti o zásahu