Technická pomoc – odstranění stromu

Ve čtvrtek 6. června 2017 krátce po poledni vyjela jednotka spolu s jednotkou HZS na technickou pomoc k odstranění ohrožujícího stromu po úderu blesku k obci Račín.

Podrobnosti o zásahu

Technická pomoc – vosí hnízdo

V úterý 4. července 2017 v odpoledních hodinách vyjela jednotka k technické pomoci na odstranění vosího hnízda pod střechou rodinného domu v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

Tábor mladých hasičů + Pohár prázdnin

Ve dnech 30. června – 3.  července 2017 proběhl tábor pro mladé hasiče za Stříbrným rybníkem, kde jsme si prostor pro táboření zapůjčili od oddílu skautů z hodonínska, za což jim patří velké poděkování.
 
V pátek bylo na programu stavění tábora, stanů a příprava zázemí pro děti, poté byla zahájena soutěž pro družstva našeho sboru v požárním útoku s názvem ,,Pohár prázdnin“. Soutěže se zúčastnila dvě družstva dětí, jedno družstvo mužů a družstvo žen. Pohár prázdnin si z tábora odvezlo družstvo žen.
Po zbytek tábora byl pro děti připraven bohatý program na celé dny, kdy děti musely plnit různé úkoly, zasahovat u simulovaných zásahů, zdolávat stezky odvahy, držet noční hlídky v táboře a mnoho dalších.
Tábor byl v pondělí v odpoledních hodinách ukončen a děti byly předány rodičům. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci patří veliké poděkování! 

Okresní soutěž

V sobotu 24. 6. 2017 v Lavičkách měl náš sbor zastoupení v okrskové soutěži ,, v klasice“. Za náš sbor do okresu postoupilo družstvo žen, které si vedlo výborně. Družstvo žen v silné konkurenci obsadilo úžasné 4. místo! Na okrskové soutěži jsme měli svého zástupce po více, jak 40 letech. Našim ženám patří veliké poděkování za vzornou reprezentaci našeho sboru a obce.

Srandamač

Dne 24. 6. 2017 se družstvo mladších zúčastnilo Srandamače v Hamrech nad Sázavou, kde obsadilo skvělé 5. místo a 1.místo v individuální disciplíně ,,motání hadic na čas“, které vybojovala Šárka Krčálová, gratulujeme.

VeDa Fest 2017

Náš sbor byl osloven o poskytnutí občerstvení na hudebním festivalu obcí, které spadají do Subregionu Velké Dářko, kde se na občerstvení podílel s ostatními sbory zúčastněných obcí.
Festival se konal 24. 6. 2017 na hřišti ve Světnově. Festival byl určen nejen pro obyvatele obcí, které se na festivalu podíleli ale i pro širokou veřejnost, kde vystoupilo mnoho hudebních kapel a byl připraven i program pro děti.

Dopravní nehoda a technické pomoci

Ve čtvrtek 22. června 2017 vyjela v ranních hodinách jednotka na taktické cvičení do obce Sázavy, na nádraží. Taktického cvičení bylo připraveno s tématem dopravní nehoda vlaku a osobního automobilu, celkem bylo zraněno 27 osob.

 

Ve večerních hodinách přišel nad naše území silný vítr s deštěm. Naše jednotky zasahovala celkem u 3 událostí. Jednalo se o spadlé stromy v obci Polnička, Stržanov a u Velkého Dářka.

Podrobnosti o zásahu

Novoměstský pohár Soptíků

V neděli 11.června náš kolektiv MH přijal přátelské pozvání od SDH Zubří a zúčastnit se jako host jedné ze soutěží MH, která byla pořádána v této obci v rámci seriálu soutěží ,,O pohár Novoměstských Soptíku“.
Soutěžilo se v požárním útoku podle pravidel hry Plamen. Náš kolektiv se zúčastnil se dvěma družstvy.
Mladší družstvo obsadilo 7.místo a starší 10.místo.
Pro náš kolektiv tato akce byla cennou zkušeností z prostředí požárních soutěží.
 
Jménem vedení MH Polnička by jsme chtěli poděkovat SDH Zubří za přátelské pozvání a také našim nejmenším za výbornou reprezentaci našeho sboru a obce.

Den otevřených dveří firmy CECHO

V sobotu 10.června se naše jednotka zúčastnila dne otevřených dveří firmy CECHO. Celá akce začala již v 10.00h. Zde jsi návštěvníci mohli prohlédnout provozovnu firmy. Po celou dobu akce hrála živá hudba a byl připravený bohatý doprovodný program.
Naše jednotka se zde prezentovala ukázkou své zásahové techniky CAS LIAZ a DA Ford, celou akci provázelo slunečné počasí a velký zájem veřejnosti.

Požár stromu po úderu blesku

V pondělí 26. června 2017 vyjela jednotka společně s jednotkou HZS k požáru stromu, který vzplál po úderu blesku v obci Račín. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum, kterým bylo zjištěno, že se jedná i o požár okolní hrabanky. Jednotky pomocí C proudu a jednoduchých hasících prostředků požár uhasily.

Jízda zručnosti s Nestíkem

Dne 26. května 2017 naše jednotka provedla ukázku zásahové techniky a vybavení na akci pro děti, která nesla název Jízda zručnosti s Nestíkem pořádané Fitnest = zdravé hnízdo. Akce se konala před budovou místní sokolovny, kde malí i velcí mohli díky této ukázce seznámit s prací IZS.

Fotografie

Okrsková soutěž

V neděli 21. května 2017 se uskutečnila okrsková soutěž v Ostrově nad Oslavou, při této příležitosti místní sbor oslavil své výročí založení.
Soutěž pro nás od samého začátku byla více než úspěšná. Poprvé v historii sboru se soutěže zúčastnila tři družstva! 
 
 
Družstvo mužů do 35. let
Po loňském úspěchu družstva mužů do 35. let chtělo družstvo navázat i tento rok, což se jim také povedlo. Družstvo obsadilo skvělé 3. místo v konkurenci 15 družstev a potřetí po sobě stanulo na stupni vítězů.
 
Velitel: Tomáš Pazour, strojník: Martin Ondráček, spojka: Zdeněk Lojek, č.1: Tomáš Jambor, č. 2: Ondřej Průža, č. 3: Radim Synek, č. 4: Martin Podloucký, č. 5: Karel Podloucký ml., č. 6: Jiří Průža ml.
 
Družstvo mužů nad 35. let
Po roční odmlce se soutěže zúčastnilo také družstvo mužů nad 35. let, které obsadilo 2. místo a navázalo tak na svoji dlouholetou sbírku cenných kovů z okrskových soutěžích.
 
Velitel: Stanislav Jozífek, strojník: Jindřich Černý, spojka: Rudolf Jun, č.1: David Čejka, č. 2: Martin Fenyk, č. 3: Petr Němec, č. 4: Karel Podloucký, č. 5: Karel Mach, č. 6: Pavel Němec
 
Družstvo žen – růže mezi trním
Družstvo žen, jimž se podařil historický úspěch v novodobých dějinách našeho sboru a to 2. místo! Druhé místo ženám zajistilo postup do okresní části soutěže, která se uskuteční 24. června v Lavičkách. Nutno podotknout, že se jednalo teprve o druhou soutěž družstva žen, kdy si po loňském třetím místu splnilo svůj ,,sen“ a postoupilo do okresní části soutěže.
 
Velitelka: Božena Krčálová, strojník: Lenka Němcová, spojka: Radka Machová, č. 1: Pavla Řeháčková, č. 2: Kateřina Slánská, č. 3: Blanka Jírková, č. 4: Věra Blažíčková, č. 5: Květa Klementová, č. 6: Jana Pohanková
 
Soutěže se zúčastnili v hojném počtu i rozhodčí z našeho sboru, kterým patří poděkování za odvedenou práci při soutěži.
Rozhodčí: Jiří František Průža, Radek Blažíček, Josef Šír, Ondřej Stemberk, Lukáš Kučera
 
Letošní okrsková soutěž se zapíše do dějin Polnických hasičů zlatým písmem.
Tři družstva = tři poháry
 
Všem třem družstvům patří obrovské poděkování za vzornou reprezentaci sboru a obce.
 

Plamen – Velké Meziříčí

Dne 20. května se náš kolektiv mladých hasičů zúčastnil jarní části okresního kola hry Plamen ve Velkém Meziříčí.
Soutěže se zúčastnilo mladší a starší družstvo. Jarní část byla pokračováním z podzimního okresního kola. Mladší družstvo obsadilo 12. místo a oproti loňskému roku si polepšilo o neuvěřitelných 16 míst (v loňském roce obsadilo družstvo mladších 28. místo). Starší družstvo skončilo na krásném 27.místě a také si polepšilo a to o proti loňsku o čtyry místa (v loňském roce obsadilo družstvo starších 31. místo).
Všem závodníkům děkujeme za výbornou reprezentaci sboru a obce.

2. výročí osvobození naší vlasti spojeneckými vojsky od nacistické nadvlády

V pondělí 8. května 2017 si i naše obec připomněla 72. výročí osvobození naší vlasti spojeneckými vojsky od nacistické nadvlády. Oslava začala v 19:00 hod. položením věnců k hrobu padlých za 2. světové války a k památníku obětí 1. světové války a holocaustu. Po zaznění státní hymny se slavnostního projevu ujmul starosta obce pan Bohumil Cempírek, po ukončení projevu zazněla hymna Evropské Unie a celá slavnostní akce byla ukončena.

Dětský Den

Dne 27.května se náš sbor společně s o.s. Krákorka a ZŠ a MŠ Polnička organizačně spolupodílel na pořádání dětského dne, který se odehrál na školní zahradě za budovou místní školy.
Za krásného slunečného počasí se teto akce zúčastnila necelá stovka dětí.
 
Jménem výboru SDH Polnička děkujeme všem pořadatelům za zorganizování krásné akce