ČTVRTLETNÍK: HASIČI POLNIČKA informují 2/4 roku 2016:

Toto období bylo pro náš spolek velice časově náročné, proto bych se hned na úvod chtěl omluvit za to, že s pravidelným čtvrtletníkem přicházíme tak dlouho ale k věci, co nového se vlastně událo.

JSDHo Polnička – v tomto období byla dokončena výměna garážových vrat naší zbrojnice, kde byly nahrazeny původní železná za nová elektronická. Další výměnu jednotka provedla v rámci obnovy a omlazení vozového parku, kde stávající DA Peugeot Boxer, již nevyhovoval a byl nahrazen DA Renault Master.

V tomto období měla naše jednotka 3 výjezdy jednalo se o 1 požár a 2 technické pomoci. První výjezd v tomto čtvrtletí byl požár zemědělského objektu v obci Vepřová, kde jednotka byla ponechaná jako záloha, další dva zásahy byly tentokrát technického charakteru – likvidace bodavého hmyzu.

Jednotka se v tomto období také zúčastnila jedné ukázky a to na Nestíkovské jízdě zručnosti. Kromě pravidelných školení a údržby techniky. Úspěšně prošel náš bratr Ondřej Stemberk kurzem technik ochrany obyvatelstva a rozšířil tak řady naších techniků o novou kvalifikaci. SDH Polnička – ani náš sbor se v tomto období vůbec nenudil, na poli společensko – kulturní jsme spolupořádali dětský den, pomáhali jsme s pořádáním závodů Žďárský triatlon 2016, zúčastnili se dvou výročí. 130 let SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek a 123 let SDH Světnov.

Na poli výchovně – preventivním jsme se věnovali našim nejmenším, pro které před prázdninové období bylo taky nabyté. Úspěšně dokončili svojí první hru Plamen, kde obsadili mladší družstvo 28. místo a starší družstvo 31. místo. Poté se kolektiv zúčastnil Srandamače v Hamrech nad Sázavou a na závěr zcela nové soutěže a to nultého ročníku ,,O prázdninový pohár“. Poslední činností našeho sboru je činnost sportovní, s ani zde jsme nezaháleli. Svědčí o tom úžasné umístění na okrskové soutěži. V novodobé historii si svoji premiéru odbylo družstvo žen, které se zúčastnilo okrskové soutěže poprvé a obsadilo skvělé třetí místo a o jedno umístění ženám utekla účast v okresní soutěži. Družstvo mužů si obsadilo stříbrnou příčku a po minulém roce znovu stanulo na stupních vítězů. V požárním útoku družstvo dosáhlo času 55 sekund + 10 trestných sekund, na štafetě obsadilo první místo, teorie a pořadová příprava byla bez trestných bodů.

Br. Lukáš Kučera

člen výboru SDH

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V úterý 13. září 2016 v 16:33 hod. vyjela jednotka na technikou pomoc k odstranění sršního hnízda nad oknem rodinného domu v obci Račín.

Podrobnosti o zásahu

POŽÁR LESNÍ HRABANKY – cca 10×10 m Cikhaj – Žáková hora

V neděli 11. září 2016 vyjela jednotka spolu s profesionální jednotkou ze Žďár nad Sázavou a dobrovolnou jednotkou z Herálce, na požár lesní hrabanky a rašeliny do lesů u Cikhaje – Žáková hora.

Podrobnosti o zásahu

Memoriál Jana Dřínka a Karla Herolda

Autor: Deník/Jiří Marek

Autor: Deník/Jiří Marek

Dne 10. září 2016 se družstvo mužů zúčastnilo Memoriálu Jana Dřínka a Karla Herolda u zimního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Naše družstvo skončilo na pěkném 9. místě.

ČLÁNEK A FOTKY

img-2304ff_galerie-980

Autor: Deník/Jiří Marek

Složení družstva:

Jambor Tomáš

Průža Ondřej

Synek Radim

Podloucký Martin

Podloucký Karel ml.

Průža Jiří ml.

Ondráček Martin

Pulgret Filip

Pazour Tomáš

img-2314ff_galerie-980

Autor: Deník/Jiří Marek

Polničská pouť

První víkend v září (3.-4. 9. 2016) proběhla v naší obci tradiční pouť, která byla po celý víkend plná programu nejen pro občany obce Polnička. Již neodmyslitelně náš sbor spolupořádal s o.s. Krákorka páteční taneční zábavu.

V sobotu jsme se jako jedni z hlavních pořadatelů zúčastnili Hodu polničskou kolejnicí, kde jsme zabezpečovali průběh této akce.

V neděli náš sbor připravil vedle místní sokolovny posezení pro posluchače dechové kapely Seniorka.

Všem členům, kteří se podíleli na těchto přípravách patří velké poděkování!

Pomoc s pořádáním závodu Pilman

Dne 28. srpna 2016 od 11:00 do 16.00 pomáhal náš sbor s pořádáním cyklistické části závodů. Sbor rozmístil po obcích Polnička, Vepřová, Velká Losenice, Malá Losenice své členy, kteří zastavovali silniční dopravu a ukazovali cyklistům správný směr závodu.

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V pátek 19. srpna 2016 vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění vosího hnízda z rodinného domu.

Podrobnosti o zásahu

Technické pomoci a požár

14012690_1247817661895287_1521891865_o

V neděli 14. srpna 2016 vyjela naše jednotka ke 3 událostem.

K první vyjela v 16:32 hod., jednalo se o technickou pomoc – odstranění vosího hnízda ze štítu rodinného domu. Jednotka pomocí postřiku odstranila vosí hnízdo.

Druhá událost byla o dům vedle, jednalo se vosí hnízdo také ve štítu rodinného domu.

Ke třetí události vyjela naše jednotka společně s HZS Kraje Vysočina ú.o Žďár nad Sázavou ve 23:32 hod., na požár popelnic v naší obci v lokalitě „Cihelník“. Jednotka provedla průzkum a pomocí vysokotlakého proudu zlikvidovala požár dvou popelnic v blízkosti trafostanice.

AC CUP 2016

V sobotu 13. srpna 2016 se náš sbor zúčastnil AC CUPu ve Světnově, který je pořádán místním fotbalovým týmem AC Světnov. Jednalo se o 8. ročník turnaje v malé kopané. Turnaje se tento rok zúčastnilo 18. týmů a náš tým poskládaný z členu našeho sboru vybojoval postup ze skupiny.

Sestava:

Brankář: Tomáš Pazour

Hráči: Karel Podloucký ml. | Martin Podloucký | Jiří Průža ml. | Ondřej Průža | Zdeněk Lojek | Radim Synek | Jan Ondráček | Martin Ondráček

Všem výše uvedeným patří poděkování za odvedený výkon.

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

Ve středu 3. srpna 2016 vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění sršního hnízda, které se nacházelo nad vchodem do chaty v chatové oblasti Velké Dářko.

Podrobnosti o zásahu

125. výročí založení SDH Radostín

13874662_1144355292295145_1170625339_n

V sobotu 30. července se členové našeho sboru zúčastnili 125. výročí založení dobrovolných hasičů v obci Radostín. Celá akce začala slavnostním průvodem a nástupem členů zúčastněních sboru, po zaznění státní hymny následovalo přednesení slavnostních zdravic hostů a představitelů domácího sboru včetně obce. Posléze proběhlo krátké seznámení s historii SDH. Po celou dobu akce hrála k poslechu a k tanci dechová hudba a k vidění byla hasičská technika.

TECHNICKÁ POMOC – odstranění sršního hnízda

V sobotu 23. července 2016 v 18:28 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc k odstranění sršního hnízda z chaty v chatové oblasti Velké Dářko.

Podrobnosti o zásahu

TECHNICKÁ POMOC – odstranění vosího hnízda

Ve čtvrtek 21. července 2016 v 15:55 hod. vyjela jednotka na technickou pomoc, odstranění vosího hnízda z rodinného domu v obci Polnička.

Podrobnosti o zásahu

TECHNICKÁ POMOC – čerpání zatopených prostor

V úterý 19. července 2016 v 15:49 hod. vyjela naše jednotka na technickou pomoc; na čerpání zatopených prostor v rodinném domě v naší obci.

Podrobnosti o zásahu

130. výročí založení SDH Škrdlovice

V úterý 5. července se členové našeho sboru zúčastnili 130. výročí založení SDH Škrdlovice. Celá akce začala slavnostním průvodem a nástupem členů zúčastněních sboru po přednesení slavnostních zdravic hostů a představitelů domácího sboru následovala krátké seznámení s historii, poté následoval doprovodný program. K vidění bylo vystoupení mažoretek, hašení ruční koňskou stříkačkou nebo ukázka práce mladých hasičů z Jam, zlatým hřebem akce bylo vystoupení Jaroslava Uhlíře.